Kupoprodajni uvjeti

 

Važe za kupovinu u internet trgovini www.ekopiro.hr

 

Kontakt adresa : 

Ekopyro CZ s.r.o.

Jaurisova 515/4 

140 00 Prag 4 - Michle

Republika Češka

 

telefon: +385 92 380 6077

e-mail: informacije@ekopiro.hr

 

Pažnja ! 

Navedena adresa nije ujedno i adresa dućana, na toj adresi nije moguće osobno preuzimanje narudžbi.

 

1. Opće odredbe

 

Pažnja:

Prema zakonu 206/2015 Zb. pirotehniku kategorije F4, T2 ili P2 može kupiti samo osoba s profesionalnom kompetencijom.

 

1.1. Navedeni uvjeti poslovanja (dalje u tekstu samo ,, uvjeti poslovanja ") trgovačkog poduzeća Ekopyro CZ s.r.o., s sjedištem Jaurisova 515/4, Prag 4 - Michle, IČO: 064 63 363, upisana u trgovačkom registru Gradskog suda u Pragu, oznaka dokumenta C 282610 ( dalje u tekstu samo ,, prodavatelj") utvrđuju u skladu s paragrafom § 1751 odj. 1 zakona č. 89/2012 Zb. građanskog zakona (dalje u tekstu samo " građanski zakon ") uzajamna prava i obveze ugovornih strana. vzájomné práva koje proizlaze iz kupnog ugovora (dalje u tekstu samo ,, kupni ugovor ") zaključen između prodavatelja i druge fizičke osobe (dalje u tekstu samo ,, kupac") posredništvom internet trgovine prodavatelja. Internet trgovina je vođena prodavateljem i to na webstranici www.ekopyro.hr (dalje u tekstu samo ,, web stranica "), i to posredništvom sučelja webstranice (dalje u tekstu samo ,, web sučelje trgovine").

1.2. Opći uvjeti se ne odnose na slučajeve kada osoba, koja namjerava kupiti robu od prodavatelja, je pravna osoba ili osoba koja pri naručivanju robe djeluje u okviru svojih poduzetničkih radnji ili u okviru svojih samostalnih radnih zadataka.

1.3. Odredbe različite od kupoprodajnih uvjeta je moguće dodatno ugovoriti u kupnom ugovoru. Različiti dodatno ugovoreni uvjeti kupnog ugovora imaju prednost pred odredbama kupoprodajnih uvjeta.

1.4. Odredbe kupoprodajnih uvjeta su neodjeljiv dio kupnog ugovora. Kupni ugovor i kupoprodajni uvjeti su izrađeni u službenom jeziku države u kojoj prodavatelj ima sjedište tvrtke. Kupni ugovor je moguće zaključiti na slovačkom ili češkom jeziku.

1.5. Kupoprodajne uvjete može prodavatelj mijenjati ili dopunjavati. Ova odredba se ne tiče prava i obaveza nastalim tijekom prethodnih odredbi kupoprodajnih uvjeta.

1.6. Kupac prima na znanje, da su navedene opisne informacije (npr. vrijeme trajanja efekta, fotografija na ambalaži proizvoda, kalibar kompakta, sadržaj pakiranja setova) orientacijskog karaktera. Ove informacije se mogu "cca" minimalno razlikovati.

1.7. S obzirom na karakter prodavanih proizvoda u internet trgovini kupovati može samo osoba starija od 15 godina, ako kupuje isključivo pirotehniku ​​kategorije F1. Pirotechniku ​​kategorie F2, može kupiti isključivo osoba starija od 18 godina. Kategorija F3 može biti kupljena isklučivo osobom starijom od 21 godine. Kupac ispunjavanjem registracije ili narudžbom proizvoda potvrđuje ispunjenje navedenih uvjeta prema zakonu br. 206/2015 §5.

1.8. Web sučelje trgovine je realizirano putem tehničkih sredstava prodavatelja i vlasnika web stranice.

2. Korisnički račun

2.1. Kupac može vršiti narudžbu robe i bez registracije izravno na web sučelju trgovine.

2.2. U slučaju registracije na web stranici, kupac može pristupati svom korisničkom sučelju. Iz svog korisničkog sučelja kupac može vršiti narudžbu robe (dalje u tekstu samo kao ,,korisnički račun ").

2.3. Pri registraciji na web stranici i pri narudžbi robe, kupac je obavezan navoditi ispravno i istinito sve podatke. Podatke navedene u korisničkom računu je kupac obavezan pri bilo kakvoj promjeni aktualizirati. Podaci koje je kupac naveo u korisničkom računu i pri procesu narudžbe, prodavatelj smatra ispravnima.

2.4. Prístup korisničkom računu je osiguran korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan zadržati za sebe informacije potrebne za pristup u njegov korisnički račun.

2.5. Kupac nema pravo povjeriti korištenje svog korisničkog računa trećim osobama.

2.6. Prodavatelj može izbrisati korisnički račun i to posbneo u slučaju da kupac svoj korisnički račun dulje od 2 godine ne koristi, ili u slučaju da kupac prekrši svoje obveze iz kupnog ugovora (uključujući kupoprodajne uvjete).

2.7. Kupac prima na znanje, da korisnički učet ne mora biti dostupan neprekidno, s obzirom na potrebu povremenog održavanja hardverske i softverske opreme prodavatelja.

3. Zaključivanje kupnog ugovora

3.1. Sva prezentacija proizvoda na web sučelju trgovine je informatívnog karaktera a prodavatelj nije obavezan zaključiti kupni ugovor vezano za tu robu, s obzirom na potrebno održavanje hardverske i softverske opreme te time moguće greške na web sučelju trgovine. Odredba § 1732 odj. 2 Građanskog zakona se u ovom slučaju ne koristi.

3.2. Web sučelje trgovine sadrži informacije o proizvodima i to uključujući cijena svakog pojedinačnog proizvoda. Cijene proizvoda su navedene uključujući PDV, i ostalih troškova, bez troškova dostave. Cijene proizvoda su važeće dok su prikazane na web sučelju trgovine. Ovom odredbom nije ograničena mogućnost prodavatelju sklopiti kupni ugovor po individualno dogovorenim uvjetima.

3.3. Web sučelje trgovine sadrži i informacije o troškovima vezanim za pakiranje i dostavu proizvoda. Informacije o troškovima pakiranja i dostave navedene u web sučelju trgovine su važeće samo u slučajevima, kad je pošiljka dostavljana na području Republike Hrvatske.

3.4. Kupac može naručiti proizvod iz sortimenta prodavatelja osobno, telefonski, putem SMS ili e-mail te te putem internet trgovine. Pri naručivanju proizvoda kupac mora ispuniti formular na web sučelju trgovine. Formular narudžbe sadrži slijedeće informacije:

3.4.1. o naručenom proizvodu (naručeni proizvod kupac,, stavi " klikom na ikonu s natpisom "u košaricu" u elektronsku košaricu na web sučelju trgovine) ,

3.4.2. o načinu plaćanja kupne cijene proizvoda, informacije o traženom načinu dostave naručenog proizvoda i

3.4.3. informacije o troškovima vezanim za dostavu (dalje u tekstu sveukupno kao ,,narudžba ").

3.5. Pred potvrdom narudžbe prodavatelju, kupcu je omogućeno prekontrolirati i po potrebi promijeniti informacije koje je ispunio u narudžbi, s obzirom na mogućnost kupca primjetiti i ispraviti greške koje su mogle nastati pri ispunjavanju formulara narudžbe. Narudžbu kupac šalje prodavatelju klikom na ikonu ,, Naručiti s obvezom plaćanja ". Informacije ispunjene u formularu narudžbe prodavatelj smatra ispravnima. Prodavatelj odmah po primitku narudžbe kupcu pošalje potvrdu elektronskom poštom, i to na adresu elektronske pošte kupca uvedenú u formularu narudžbe (dalje samo kao ,, elektronska adresa kupca").

3.6. Prodavatelj ima pravo, zavisno o karakretu narudžbe (minimani vijek kupca, količina robe, visina kupne cijene, pretpostavljeni troškovi dostave) zatražiti kupca za dodatnu potvrdu narudžbe (npr. pismenim putem,, telefonski ili e-mailom).

3.7. Ugovoreni odnos između prodavatelja i kupca nastaje dostavljenjem potvrde o primitku narudžbe , koju prodavatelj pošalje kupcu e-mailom, i to na e-mail adresu kupca.

3.8. Kupac se slaže s korištenjem komunikacijskih sredstava na daljinu pri zaključivanju kupnog ugovora. Mogući trokovi kupca pri korištenju komunikacijskih sredstava na daljinu vezano za zaključivanje kupnog ugovora (troškovi internetske veze , telefonskih razgovora) kupac rješava sam.

4. Cijena proizvoda i uvjeti plaćanja

4.1. Cijenu za proizvod te eventualne dodatne troškove vezane za dostavu proizvoda prema kupnom ugovoru, kupac može platiti prodavatelju na jedan od slijedećih načina:

4.1.1. gotovinom pri preuzeću na mjestu određenom kupcem u narudžbi;

4.1.2. bezgotovinski, bankovnom transakcijom na račun prodavatelja: HR2524070003237644651 , OTP banka d.d. (dalje u tekst samo kao ,,račun prodavatelja ");

4.2. Osim kupne cijene proizvoda, kupac je dužan platiti prodavatelju i troškove vezane za dostavu pošiljke. (dostava, preuzeće, doplatci za uplatu karticom) po unaprijed dogovorenoj tarifi.Ukoliko nije drugačije navedeno, pod kupnom cijenom se podrazumijevaju i troškovi vezane za dostavu pošiljke.

4.3. Cijene proizvoda su navedene pored proizvoda i to uključujući PDV. Cijene proizvoda su važeće za narudžbe isključivo na www.ekopiro.hr (dok su objavljene na stranicama e-trgovine).

4.4. Kod plaćanja gotovinom pri preuzeću je kupna cijena važeća kod preuzimanja pošiljke. U slučaju bezgotovinskog plaćanja je kupna cijena važeća do 7 dana od zaključivanja kupnog ugovora.

4.5. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac plati kupnu cijenu za proizvod, te pošalje i varijabilni simbol uplate.

4.6. U slučaju bezgotovinskog plaćanje se obaveza kupca uplatiti kupnu cijenu smatra ispunjenom u trenutku kad prodavatelj primi uplaćenu svotu na račun.

4.7. Eventualni popusti na cijenu proizvoda, kuponi za popuste i akcijske ponude pružane od strane prodavatelja, ne mogu se međusobno kombinirati. Prodavatelj ne potražuje od kupca akontaciju. Navedeno se ne tiče odredbe čl. 4.4 i 4.5 kupoprodajnih uvjeta vezano za uplatu kupne cijene proizvoda unaprijed (ako kupac izabere plaćanje unaprijed).

4.8. Prodavatelj šalje kupcu poreznu potvrdu (faktúru) koja ispunjava sve obaveze određene zakonom. Kod bezgotovinske uplate unaprijed je porezna potvrda dodana s proizvodom.

4.9. Prodavatelj je platitelj PDV. Cijena za proizvod u internet katalogu je uvijek aktualna i važeća. Prodavatelj zadržava pravo na promjenu cijene ponuđenih proizvoda. Promjene cijene proizvoda u internet katalogu nema utjecaja na ukupnu vrijednost već primljene narudžbe od kupca.

5. Odstupanje od kupnog ugovora

5.1. Kupac je informiran, da prema odredbi § 1837 Građanskog zakona, nije moguće između ostalog odstupiti:

5.1.1. od kupnog ugovora o dostavi proizvoda, koji je bio promijenjen prema željama kupca,

5.1.2. od kupnog ugovora o dostavi proizvoda, koji je podložan brzom uništenju, kao i proizvod, koji je bio nakon isporuke nepovratno pomiješan s drugim proizvodom,

5.1.3. od kupnog ugovora o dostavi proizvoda u zatvorenoj ambalaži, koju je kupac otvorio a iz higijenskih razloga nije moguće vratiti proizvod natrag,

5.1.4. od kupnog ugovora o dostavi zvučnog ili ekranskog snimka ili računarskog programa, ako je oštećen njihovo originalno pakiranje.

5.2. Ako se ne radi o nijednom slučaju uvedenog u čl. 5 ili neki drugi slučaj, kad nije moguće od kupnog ugovora odstupiti, ima kupac u skladu s odredbama § 1829 ods. 1 Građanskog zakona pravo od kupnog ugovora odstupiti, i to do četrnaest (14) dana od preuzimanja proizvoda. U slučaju da je predmet kupnog ugovora nekoliko vrsta proizvoda ili dostava različitih dijelova, ovaj rok stupa na snagu od dana preuzeća posljednje pošiljke. Odstupanje od kupnog ugovora mora biti prodavatelju poslano u roku uvedenom u prethodnoj rečenici. Za odstupanje od kupnog ugovora može kupac upotrijebiti formular za odstupanje od kupnog ugovora kojeg pruža prodavatelj, te koji se nalazi u prilogu kupoprodajnih uvjeta a naći ćete ga na kraju kupoprodajnih uvjeta

5.3. Odstupanje od kupnog ugovora može kupac osim ostalog:

5.3.1. poslati na adresu poslovnice prodavatelja: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Republika Slovačka

5.3.2. osobne dostaviti na adresu poslovnice prodavatelja: Pittsburgská 1673/21, 01001, Republika Slovačka

5.3.3. poslati na elektronsku adresu prodavatelja: informacije@ekopiro.hr

5.4. U slučaju odstupanja od kupnog ugovora prema članku 5 kuporodajnih uvjeta se kupni ugovor od početka otkazuje.

5.5. Proizvod mora biti vraćen prodavatelju do četrnaest (14) dana od odstupanja od ugovora. Ako kupac odstupi od kupnog ugovora, sam snosi troškove dostave povrata proizvoda prodavatelju, a to i u slučaju, da prizvod ne može biti vraćn poštom zbog svojih karakteristika.

5.6. U slučaju odstupanja od ugovora prema čl. 5 trgovačkih uvjeta prodavatelj vraća novčana sredstva kupcu do četrnaest (14) dana od odstupanja od kupnog ugovora od strane kupca, prodavatelj vraća novčana sredstva isključivo bezgotovinskim putem. Prodavatelj ima pravo vratiti sredstva pružena kupcem već pri povratu robe ili na drugi način, ako se kupac s tim slaže te mu ne nastanu dodatni troškovi. Ako kupac odstupi od kupnog ugovora, prodavatelj nije obavezan vratiti novčana sredstva primljena od kupca prije nego mu kupac vrati proizvod ili dokaže da mu je proizvod poslao natrag.

5.7. Pravo na isplatu štete koja je nastala na proizvodu, prodavatelj može iskoristiti tako što tu sumu odbije od sume povrata novca kupcu. U slučaju odstupanja od kupnog ugovora ima kupac pravo na povrat cijene dostave i to najnižu sumu (i u slučaju individualno dogovorenog skupljeg načina dostave – npr. express kurir).

5.8. Do trenutka preuzeća proizvoda od strane kupca može prodavatelj bilo kada od kupnog ugovora odstupiti. Do trenutka slanja proizvoda od strane prodavatelja, kupac ima pravo bilo kada od kupnog ugovora odstupiti. U takvom slučaju prodavatelj vraća kupcu novac u visini kupne cijene proizvoda i to bez nepotrebnog odlaganja a bezgotovinski na račun kojeg kupac navede.

6. Ugovorne strane 

6.1. Operator i vlasnik e-trgovine je poduzeće:

Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Prag 4 - Michle, ČR, IČ: 064 63 363, DIČ : CZ06463363

Odgovorni voditelj e-trgovine je generalni direktor poduzeća.

 

6.2. Nadzorni organ:

Tržišna inspekcija Republike Češke

Inspektorat Županije Srednje Češke i Glavnog grada Praga

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

Česká Republika

 

6.3. Prodavatelj je poduzeće : Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00 Prag 4 - Michle, IČ: 064 63 363

6.3.1. Bankovni račun prodavatelja: OTP banka d.d. , IBAN broj računa: HR2524070003237644651

6.4. Web stranica prodavatelja, na adresi www.ekopiro.hr funkcionira u skladu s zakonskim odredbama i propisima države u kojoj je prijavljen obrt vlasnika i prodavatelja navedenog web sučelja.

 

7. Način dostave i plaćanje dostave

7.1. Dostava s plaćanjem pri preuzeću

Dostava kurirskom službom (Ekspresni kurir) – Uplata: (9.40 €)

Poštarina - dostava paketa na adresu (6.70 €)

Platiti pouzećem (+2.99 €)

Narudžba se plaća (gotovinom) pri preuzimanju od kurirske službe. Uplata se sastoji od 18,15 kn preuzeće + 95 kn dostava.

7.2. Plaćanje unaprijed s dostavom

Dostava kurirskom službom (Ekspresni kurir) – Uplata: (9.40 €)

Poštarina - dostava paketa na adresu (6.70 €)

Narudžba je plaćena prije slanja i to npr. bankovnom transakcijom ili bankovnom karticom online. Narudžbu isporučuje kurirska služba.

 

8. Prava u slučaju greške proizvoda

8.1. Prava i obveze ugovorenih strana u svezi prava u slučaju greške proizvoda se primjenjuju prema općim obvezujućim propisima (pogotovo zaključcima § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 Građanskog zakona).

8.2. Prodavatelj odgovara kupcu, da roba u trenutku preuzimanja nema grešaka. Prodavatelj posebice odgovara kupcu da u trenutku preuzimanja robe:

8.2.1. proizvod ima karakteristike koje su obje strane dogovorili a ako nije bilo takovg dogovora, ima karakteristike koje je prodavatelj ili proizvođač opisao ili koje je kupac očekivao s obzirom na karakter proizvoda te na temelju reklame koju su navedeni objavili,

8.2.2. proizvod je pogodan u svrhu, koju za njegovo korištenje navodi prodavatelj ili za koju se poizvod jednake vrste obično koristi,

8.2.3. proizvod odgovara kvalitetom ili nekom drugom izvedbom dogovorenog uzorka ili predloška, ako je bila kvaliteta ili izvedba predodređena prema dogovorenom uzorku ili predlošku,

8.2.4. proizvod je u odgovarajućoj količini, mjeri ili težini i

8.2.5. proizvod odgovara zahtjevima pravnih propisa.

8.3. Odredbe uvedene u čl. 8 kupoprodajnih uvjeta se ne odnose na robu ili proizvod predavan na popustu, na grešku zbog koje je bila cijena snižena, na trošenje proizvoda prouzročeno običnim korištenjem, u korištenog proizvoda na grešku odgovarajuću mjeri korištenja ili potrošnje, koju je proizvod imao u trenutku preuzeća od strane kupca, ili ako to proizlazi iz prirode proizvoda.

8.4. Ako se pokaže greška tijekom šest mjeseci od preuzimanja, pretpostavlja se , da je proizvod bio preuzet s greškom.

8.5. Pravo na korištenje jamstva kupac može iskoristiti u prodavatelja na adresi njegove poslovnice u kojoj je prijem reklamacije moguć s obzirom na sortiment prodane robe, eventualno na adresi gdje je prijavljen obrt. Za vrijeme početka isteka reklamacijskog roka se smatra trenutak kad je prodavatelj preuzeo od kupca reklamirani proizvod. .

8.6. Ostala prava i obveze ugovorenih strana u svezi s odgovornošću prodavatelja za greške formulira dodatak trgovačkih uvjeta prodavatelja (Pravila reklamacije).

9. Ostala prava i obveze ugovornih strana

9.1. Kupac postaje vlasnik proizvoda nakon što plati cjelokupnu cijenu istog.

9.2. Prodavatelj nije u odnosu s kupcem vezan nikakvim kodeksom ponašanja vezano za zaključke § 1826 odj. 1 pism. e) Građanskog zakona.

9.3. Izvansudska rješavanja pritužbi kupaca osigurava prodavatelj putem elektronske adrese informacije@ekopiro.hr. Informaciju o rješenju pritužbe kupca prodavatelj šalje na elektronsku adresu kupca.

9.4. Prodavatelj ima pravo na prodaju robe na temelju prijavljenog obrta. Inspekciju rada vrši na temelju svojih kompetencija regionalna tržišna inspekcija. Dogled na oblast zaštite osobnih podataka vrši Ured za zaštitu osobnih podataka. Tržišna inspekcija Češke republike vrši u ograničenom rasponu između ostalog dogled nad poštivanjem zakona br.634 / 1992 Zb. O zaštiti kupca, uključujući izmjene i dopune.

9.5. Kupac ovim preuzima na sebe rizik promjene okolnosti prema navodima § 1765 ods. 2 Građanskog zakona.

10. Zaštita osobnih podataka

10.1. Zaštita osobnih podataka kupca, koji je fizička osoba, je regulirana zakonom br. 101/2000 Zb. o zaštiti osobnih podataka, s izmjenama i dopunama.

10.2. Kupac se slaže s obradom slijedećih osobnih podataka: ime, prezime, ulica, broj, mjesto, poštanski broj, OIB, porezni broj, adresa elektronske pošte, telefonski broj (dalje sveukupno sve pod „osobni podaci“).

10.3. Kupac se slaže s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja i to u svrhu realizacije prava i obveza iz kupnog ugovora te za svrhu vođenja korisničkog računa (u registriranih kupaca). Ako kupac ne izabere drugu mogućnost, slaže se s obradom osobnih podataka od strane prodavatelja također i u svrhu slanja informacija i trgovačkih objava kupcu. Odobrenje za obradu osobnih podataka u cijelosti prema ovom članku nije uvjet, koji bi sam od sebe onemogućio zaključivanje kupnog ugovora.

10.4. Kupac uzima na znanje, da je obavezan svoje osobne podatke (kod registracije, u svom korisničkom računu, kod narudžbe realizirane s web sučelja trgovine) navoditi ispravno i istinito te da je obavezan bez nepotrebnog odgađanja informirati ispravno i istinito te da je obavezan bez nepotrebnog odgaäanja informirati prodavatelja o promjenama u svojim osobnim podacima.

10.5. Obradu osobnih podataka kupca može prodavatelj povjeriti treću osobu, kao.

10.6. Osobni podaci se obrađuju na neodređeno vrijeme i to u elektronskom obliku automatskim načinom ili u štampanom/ pisanom obliku ručnim načinom.

10.7. Kupac potvrđuje da su njegovi osobni podaci točni te da je bio informiran da se radi o dobrovoljnom pružanju osobnih podataka.

10.8. U slučaju da bi kupac smatrao kako prodavatelj ili soba koja vrši obradu podataka (čl. 10) obavlja obradu njegovih osobnih podataka suprotno zaštiti privatnosti i osobnog života kupca ili suprotno zakonu, osobito ako su osobni podaci netočni s obzirom na svrhu njihove obrade, može uraditi slijedeće:

10.8.1. zatražiti prodavatelja ili osobu koja obrađuje podatke, objašnjenje,

10.8.2. zatražiti, da prodavatelj ili osoba koja vrši obradu podataka odstrane nastalu situaciju.

10.9. Ako kupac zatraži informaciju o obradi svojih osobnih podataka, prodavatelj je dužan mu tu informaciju pružiti. Prodavatelj ima pravo za pružanje informacije prema gore navedenom tražiti primjereni doplatak koji ne smije prelaziti visinu troškova neizbježnih za pružanje informacije.

11. Slanje trgovačkih obavijesti i spremanje „cookies“

11.1. Kupac se slaže s slanjem informacija vezanih za robu, usluge ili tvrtke prodavatelja na elektronsku adresu te se slaže s slanjem trgovačkih obavijesti od strane prodavatelja na elektronsku adresu.

11.2. Kupac se slaže s spremanjem tzv. Cookies na svoje računalo. U slučaju da je kupovinau na web stranici moguće izvršiti a obveze prodavatelja iz kupnog ugovora izvršiti bez da doalzi do spremanja tzv. Cookies na računalo kupca, može kupac suglasnost iz prethodne rečenice u bilo kojem trenutku otkazati.

12. Dostava i isporuka

12.1. Kupcu se može dostavljati na adresu uvedenu u njegovom korisničkom računu ili adresu uvedenu u narudžbi.

12.2. U slučaju da je način dostave dogovoren na temelju zahtjeva kupca, kupac snosi troškove spojene s njim izabranim načinom dostave.

12.3. Prodavatelj je prema kupnom ugovoru obavezan dostaviti robu na adresu određenu kupcem u narudžbi, kupac je obavezan preuzeti dostavljenu robu.

12.4. Pri preuzimanju pošiljke od dostavljača, kupac je obavezan prekontrolirati stanje paketa pošiljke a u slučaju oštećenja je dužan odmah na licu mjesta informirati dostavljača. U slučaju da oštećenje paketa svjedoči o pokušaju otvaranja trećom osobom, kupac nije dužan pošiljku preuzeti (Preporučamo napisati protokol s kurirom dostavljačke tvrtke)

13. Završni zaključak

13.1. Ako odnos zasnovan kupnim ugovorom sadrži međunarodni element, u tom slučaju su važeći zakoni i prava Češke republike (to jest zakoni države u kojoj je sjedište organizacie i vlasnika webstranice, odnosno web sučelja) .Ovim nisu porušena prava korisnika koje proizlaze iz općenito obvezujućeg zakonodavstva.

13.2. Ako je neki zaključak u kupoprodajnim uvjetima nevažeći ili neučinkovit ili takvim postane, umjesto nevažećeg zaključka stupa na snagu zaključak čiji smisao je nevažećem što najbliži. Nevažeći ili neučinkoviti zaključak nema utjecaj na aktualnost ostalih zaključaka. Promjene i dopune kupnog ugovora ili kupoprodajnih uvjeta moraju biti izvršene pismenim putem.

13.3. Kupni ugovor uključujući kupoprodajne uvjete je arhiviran od strane prodavatelja u elektronskom obliku i nije javno dostupan.

13.4. Prilog kupoprodajnim uvjetima sadrži uzorak formulara za odstupanje od kupoprodajnog ugovora.

13.5. Kontaktni podaci prodavatelja: adresa za dostavu ( nije adresa za vraćanje proizvoda !): Ekopyro CZ s.r.o., Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 – Michle, Češka Republika eventualno Pittsburgská 1673/21, 01001 Žilina, Republika Slovačka

- adresa elektronske pošte informacije@ekopiro.hr telefon +421 948 026 086

 

U Pragu 23.01.2019


 

Pravila reklamacije (Prílog br. 1 kupoprodajnim uvjetima)

1. Ova pravila reklamacije određuju prava i obveze između prodavatelja: Ekopyro CZ s.r.o. Jaurisova 515/4, 140 00, Praha 4 - Michle, IČO: 064 63 363 a kupca na e-trgovini www.ekopiro.hr . Određen je prema zakona br. 89/2012 Zb., Građanskog zakona i zakona br. 634/1992 Zb., Zakona o zaštiti korisnika.

2. Kupac može svoja prava iskoristiti u roku 24 mjeseca od preuzimanja proizvoda. Ovaj rok se produžuje za vrijeme eventualnog popravka proizvoda.

3. Kupac može iskoristiti pravo na reklamaciju osim ostalog

3.1. dostavom na adresu: Pittsburgská 1673/21, 01001, Žilina, Republika Slovačka

3.2. e-mailom na adresu: informacije@ekopiro.hr

4. Kupac pri slanju reklamacije priloži:

4.1. način stjecanja proizvoda (npr. možete poslati fakturu ili garancijski list)

4.2. reklamirani proizvod (preporučamo poslati na reklamaciju kompletan proizvod uključujući dodatke i ambalažu)

4.3. detaljan opis greške proizvoda.

5. Prodavatelj kupcu ispostavlja potvrdu o primitku proizvoda u proces reklamacije. Potvrda sadrži između ostalog i oznaku proizvoda, datum korištenja prava na reklamaciju, opis reklamirane greške proizvoda te potraživani način rješavanja reklamacije.

6. O reklamaciji prodavatelj odlučuje u kratkom roku, u zahtjevnijim slučajevima do 3 radna dana. Reklamacija će biti riješena bez nepotrebnih odgoda najkasnije do trideset (30) kalendarnih dana od dana reklamacije, osim ako se prodavatelj s kupcem ne dogovore drugačije. Ovaj rok počinje od dana primitka reklamacije. Ako rok ne bude ispoštovan, kupac ima pravo na zamjenu proizvoda s greškom ili na odstupanje od kupoprodajnog ugovora.

7. O rješenju reklamacije kupac će biti informiran e-mailom ili telefonski i to na kontakt, koji je naveo u reklamacijskom protokolu. Kod zaključenja procesa reklamacije, prodavatelj izlaže kupcu potvrdu o datumu zaključivanja reklamacije, načinu rješenja reklamácie, eventualnu potvrdu izvršenju popravka te potvrdu o trajanju popravka proizvoda.

8. U slučaju da reklamacija nije priznata prodavatelj je dužan kupcu poslati pismeno obrazloženje.

9. Pravo na korištenje garancije ne važi u slijedećim slučajevima:

9.1. trošenje proizvoda uobičajenim korištenjem,

9.2. nestručna manipulacija te korištenjem koje nije u skladu s uputama o upotrebi proizvoda,

9.3. oštećenja putem prirodnih elemenata (npr. vodom, i sl.),

9.4. oštećenje prekomjernim opterećenjem.

10. U slučaju priznate reklamacije se proizvod besplatno popravlja. Ukoliko se radi o nepopravljvi grešku, proizvod će biti zamijenjen za novi.

11. U slučaju priznate reklamacije kupac ima pravo na povrat cjelokupnih troškova dostave (povrat neizbježnih troškova, vezanih za reklamaciju). U slučaju nepriznate reklamacije kupac nema pravo na povrat svojih troškova vezanih za reklamaciju.

12. Kupcu preporučamo prije slanja proizvoda na reklamaciju kontaktirati prodavatelja putem e-maila. Prije nego što proizvod pošaljete, potrebno je dogovoriti način dostave reklamiranog proizvoda. Prodavatelj prepouča proizvod prije slanja pažljivo spakirati u originalnu ambalažu. Pri preuzimanju pošiljke (nakon rješenja reklamacije) od dostavljača se preporuča uvijek prekontrolirati pošiljku na licu mjesta. Pod kontrolom pošiljke se podrazumijeva pregled cjelokupnosti ambalaže, ima li mehaničkih ili inih oštećenja. U slučaju otkrivanja oštećenja ambalaže koje svjedoči o neovlaštenom otvaranju pošiljke, kupac nije dužan pošiljku od dostavljača preuzeti. Prodavatelj preporuča napisati zapisnik o eventulanom oštećenju na licu mjesta pri preuzimanju pošiljke s dostavljačem, iz tog razloga je potrebno pošiljku prije preuzimanja uvijek temeljito pregledati. Dostavljač je dužan pričekati dok kupac prekontrolira pošiljku.

13. S obzirom na karakter prodavanog proizvoda je moguće poslati na reklamaciju samo neupotrebljene pirotehničke proizvode (nefunkcionalne naprimjer iz razloga što nedostaje inicijalni kabel paljenja). Korištene (već inicijalizirane) neuspješne pirotehničke proizvode je kupac dužan likvidirati prema uputama. Kupac je dužan prije uporabe pirotehničkog proizvoda proučiti upute za korištenje i likvidiranje proizvoda. Uputa se nalazi na ambalaži proizvoda.

14. Reklamaciju korištene (inicializirane) pirotechnike je moguće priznati samo na temelju snimljene foto-dokumentacije. Neuspješan proizvod ostavite 30 minúta ohladiti. Potom ga poslikajte iz sigurne udaljenosti. Nakon toga postupajte prema uputama za likvidiranje proizvoda, koje je navedeno na ambalaži. Drugačije manipuliranje s neuspješnim proizvodom je zabranjeno !!!

15. Na fotografiji reklamiranog proizvoda bi trebalo biti jasno slijedeće:

15.1. vidljiva nefunkcionalnost proizvoda,

15.2. vidljivi znakovi uporabe inicijalnog dijela proizvoda (izgoreni fitilj)

15.3. datum fotografije (preporučamo na fotoaparatu podesiti datum),

15.4. koji proizvod se reklamira.

Postavke kolačića